skip to Main Content

Jaarverslag 2019

Het bestuur biedt u hierbij het jaarverslag 2019 aan: Bestuurlijk: In 2019 is ons bestuur vastgesteld op 6 personen. We blijven echter continue op zoek naar nieuwe mensen met veel inzet en verfrissende ideeën die belangstelling hebben voor een bestuurlijke functie.  In principe vergadert het bestuur eenmaal per maand. Mede met…

Halfjaarlijks overleg met het college van B&W

Wist u dat... Dorpsbelang Nes elk half jaar een overleg heeft met het college van Burgemeester & Wethouders. In dit overleg wordt gesproken over allerlei verschillende onderwerpen die het dorp Nes raken. Op dinsdag 8 februari 2022 was het weer zover. Op de agenda stonden onder andere de volgende onderwerpen:…

Winactie!

!Winactie! Update: de winnaars zijn bekend. 1. Henk Smit 2. Jan Nijenhuis 3. Jacob de Jong Wat zijn wij blij met jullie positieve reacties op onze dorpskrant! We hebben al een hoop nieuwe leden mogen verwelkomenl Om jullie te bedanken hebben wij een mooie winactie bedacht. De eerste prijs verloten…

Rondbrengen ledlampen + de dorpskrant

Zaterdag 8 januari 2022 komen we, vrijwilligers van Dorpsbelang samen met vrijwilligers van Ensemble Zo Wad de Energiescans en Led-lampen in Nes bij u brengen. We doen er ook een eerste exemplaar van de dorpskrant bij. Los is een formulier toegevoegd voor de doorlopende machtiging voor het lidmaatschap van Dorpsbelang…

Verlichting molen De Phenix

Elk jaar in december hangt het Dorpsbelang Nes samen met de molenaars verlichting in molen De Phenix. De afgelopen periode is de molen door de Stichting Amelander Musea gereed gemaakt als oliemolen. Op dit moment wordt er proefgedraaid, waardoor de wieken van de molen moeten draaien. Hierdoor is het helaas niet mogelijk…

Warmtescans Nes

Dorpsbelang Nes werkt helpt de gemeente graag bij het halen van de duurzaamheids doelstellingen. In 2021 zijn er van alle woningen in Nes warmtescans gemaakt. Op dit moment worden deze warmtescans beoordeeld. Begin 2022 komen we bij alle inwoners van Nes langs om de rapporten die naar aanleiding van deze…

Uitslag Rabo clubsupport

Update: Op 14 november was het zo ver! De uitslag van de actie Rabo clubsupport was bekend. Met 47 stemmen hebben wij een mooi bedrag van € 501,75 opgehaald! Wij gaan dit bedrag gebruiken voor het moderniseren van onze website en voor het organiseren van een jeugdactiviteit. Iedereen bedankt voor…

Notulen jaarvergadering 2019

Door de coronamaatregelen heeft er in 2021 geen jaarvergadering plaatsgevonden. De notulen uit 2020 zijn hierdoor nog niet vastgesteld. Daarom treft u hieronder de notulen aan van de jaarvergadering uit 2019.  Notulen algemene ledenvergadering dorpsbelang Nes 18 januari 2019 Hotel de Jong  20.30 uur   Afmeldingen: Heleen van Meurs, Gerard Bekius,  Simmy…

Back To Top