Het bestuur


Voorzitter: Tonnie Overdiep

06-44234440
aba.overdiep@knid.nl

 

Penningmeester: Albert Knecht
06-12460896
albert.knecht@knid.nl

 

Secretaris:
Jester Nynke Schoustra

06-15875921
info@jesternynke.nl

 

Leden:

Rudy de Haan

Peter Heersema

Tess Douwsma

 

 

 

Activiteiten 2021


Plannen genoeg voor 2021 ! 

 

Op onze jaarvergadering leggen we onze activiteiten altijd officieel voor aan de aanwezigen en geven we er een klap op. 

 

Gezien de Corona maatregelen hebben we onze jaarvergadering tot een nader te bepalen datum verzet.

 

Zodra de data officieel bekend zijn worden ze hier op deze pagina geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

Markten 2021

 In overleg is besloten dit jaar geen markten te organiseren. 

Wij vinden dit erg jammer maar  zolang de landelijke Corona maatregelen gelden kunnen wij deze markten niet organiseren. 

 

 

 

Marktmeesters

Onze marktmeesters zijn bereikbaar via: 
marktmeester@dorpsbelangnes.nl

Duurzaam in Nes

 

 

Dorpsbelang Nes werkt helpt de gemeente graag bij het halen van de duurzaamheids doelstellingen

 

Wilt u uw mening geven over duurzaam energiegebruik op Ameland?

Elke mening telt! De gemeente wil graag weten hoe u denkt over de energietransitie, of u

daarbij wilt worden betrokken en hoe. 

Wilt u helpen? Ga dan naar  deze website om de enquête in te vullen.

Alvast bedankt!