Het bestuur


Voorzitter: Tonnie Overdiep

06-44234440
aba.overdiep@knid.nl

 

Penningmeester: Albert Knecht
06-12460896
albert.knecht@knid.nl

 

Secretaris: Agnes Boelens
06-57579865
atboelens@gmail.com

 

Leden:
Wietske Beijaard
Organisatie en opgave kinderbraderie
06-10713478
wiets_beijaard@hotmail.com

 

Rudy de Haan
06-46594700
dehaanrudy@gmail.com

  

Peter Heersema
06-21592350
peterheersema@hotmail.com

 

Jacob Dijkstra
06-51929979

j.tj.dijkstra@gmail.com

Activiteiten 2019

 18 januari     ledenvergadering

Koningsdag  Fietsralley

6 en 7 september dorpsfeest


16 november intocht sinterklaas


4 en 5 december Sunterklaas


30 december Oudejaarskuier 

 

 Activiteiten 2018

 

17 november    Intocht Sint

30 december    Oudejaarskuier

 

 

 

 

Markten 2019

 

01 mei            voorjaarsmarkt
05 juni           voorjaarsmarkt
10 juli             zomermarkt
24 juli            zomermarkt

05 augustus  kinderbraderie

07 augustus  zomermarkt
21 augustus  zomermarkt

Marktmeesters
Sietse van der Veen en Arno Moll
marktmeester@dorpsbelangnes.nl