Het bestuur


Voorzitter: Tonnie Overdiep

06-44234440
aba.overdiep@knid.nl

 

Penningmeester: Albert Knecht
06-12460896
albert.knecht@knid.nl

 

Secretaris:
Jester Nynke Schoustra

06-15875921
bestuur@dorpsbelangnes.nl

 

Leden:

Rudy de Haan

Peter Heersema

Tess Douwsma

 

 

 

Activiteiten 2021


Plannen genoeg voor 2021 ! 

 

Op onze jaarvergadering leggen we onze activiteiten altijd officieel voor aan de aanwezigen en geven we er een klap op. 

 

Gezien de Corona maatregelen hebben we onze jaarvergadering tot een nader te bepalen datum verzet.

 

Zodra de data officieel bekend zijn worden ze hier op deze pagina geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

Markten 2021

 Als de Corona maatregelen het dit jaar toestaan gaan we dit jaar weer  onze markten organiseren.

Op welke data deze gaan plaatsvinden volgt nog.

 

 

 

Marktmeesters

Onze marktmeesters zijn bereikbaar via: 
marktmeester@dorpsbelangnes.nl

Duurzaam in Nes

Dorpsbelang Nes werkt mee aan het project 

Ameland geeft Energie .

Van de woningen op Ameland worden warmtescans gemaakt. Deze scans leveren de bewoners van de woningen nuttige informatie op over bijvoorbeeld het isoleren van uw woning.  U kunt dus iemand om uw woning zien lopen die deze scans maakt.  In Nes voert de AEC deze scans uit.  De planning is dat u eind dit voorjaar de scan met deze informatie krijgt.  Om een nog beter beeld te krijgen is er ook huis aan huis een vragenlijst verspreid.  Deze kunt u inleveren bij een van de bestuursleden van het dorpsbelang of  u kunt de lijst digitaal invullen op www.menti.com en vul de code 76 16 222 in. U wordt dan vanzelf door de vragen geleid. 

Met het invullen van deze lijst helpt u de gemeente om in de loop van 2021 het gesprek te voeren over de verduurzaming van ons dorp.

 

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij deze vragen lijst of de warmtescans, bel dan de gemeente Ameland 0519 555 555 of mail duurzaamameland@ameland.nl