Het bestuur


Voorzitter: Tonnie Overdiep

06-44234440
aba.overdiep@knid.nl

 

Penningmeester: Albert Knecht
06-12460896
albert.knecht@knid.nl

 

Secretaris: Agnes Boelens
06-57579865
atboelens@gmail.com

 

Leden:

Rudy de Haan
06-46594700
dehaanrudy@gmail.com

  

Peter Heersema
06-21592350
peterheersema@hotmail.com

 

Jester Nynke Schoustra 
06-15875921
info@jesternynke.nl

 

 

Activiteiten 2019

 18 januari     ledenvergadering

Koningsdag  Fietsralley

6 en 7 september dorpsfeest


16 november intocht sinterklaas


4 en 5 december Sunterklaas


30 december Oudejaarskuier 

 

 

 

 

 

 

Markten 2019

 

01 mei            voorjaarsmarkt
05 juni           voorjaarsmarkt
10 juli             zomermarkt
24 juli            zomermarkt

05 augustus  kinderbraderie

07 augustus  zomermarkt
21 augustus  zomermarkt

Marktmeesters
Sietse van der Veen en Arno Moll
marktmeester@dorpsbelangnes.nl