Vereniging & bestuur

Op 21 maart 1980 is de Vereniging voor dorpsbelangen te Nes (Ameland) opgericht. 


Bestuur 

Voorzitter:

Tonnie Overdiep
06-44234440
aba.overdiep@knid.nl

 

Penningmeester:

Albert Knecht
06-12460896
albert.knecht@knid.nl

 

Secretaris:
Jester Nynke Schoustra
06-15875921
info@jesternynke.nl

 

Leden:

Rudy de Haan

Peter Heersema

Tess Douwsma

Franklin van Veelen (aspirant-lid)
Prem Brouwer (aspirant-lid)