skip to Main Content
Nieuws

Jaarvergadering Dorpsbelang 2023

Op vrijdag 20 januari is de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Nes.

We starten om 20.30 uur in de Ome Jan Zaal van Hotel de Jong.

Agenda jaarvergadering

Verslag Jaarvergadering 2022

Jaarverslag 2023 DBNES

financieel overzicht 2022

begroting 2023

Statutenwijziging Vereniging voor Dorpsbelangen te Nes (Ameland)

oprichtingsakte notaris oud

Andere nieuwsberichten

Back To Top